152 ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Мърчаево, обл. София-град

За родителите

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

 

Информация

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

 

 

Родителството в условията на COVID-19

 

1. Време за общуване

2. Бъдете позитивни

3. Осигурете структура

4. Лошо поведение

5. Запазете спокойствие

6. Как да разговаряме за COVID-19

 

Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.