152 ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Мърчаево, обл. София-град