152 ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Мърчаево, обл. София-град

Информация

2024/2025 ГОДИНА

ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2024/2025

ПЛАН - ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА - 2024/2025

ПЛАН - ПРИЕМ ЗАПОВЕД - 2024/2025

 

2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2023/2024

ПЛАН - ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 2023/2024

ПЛАН - ПРИЕМ ЗАПОВЕД - 2023/2024

 

2022/2023 ГОДИНА

КАЛЕНДАР ПРИЕМ 2022/2023

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА - 2022/2023

ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023

ПЛАН - ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 2022/2023

ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ПГ - 2022/2023

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023

 

 

 

2021/2022 ГОДИНА 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА - 2021/2022

ПЛАН - ПРИЕМ - 2021/2022

ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2021/2022

ПЛАН - ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 2021/2022

СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2021/2022

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС

 

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

- Удостоверение за настоящ адрес

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

- Удостоверение за раждане на детето

 

Освен горното, Родителите могат да изтеглят и попълнят Заявленията за кандидатстване и да ги изпратят на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща на съответното училище.

По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

 

Цялата информация за кампанията, бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях  можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages и на интернет страниците на районните администрации.

Заедно ще се справим!

 

2020/2021 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА - 2020/2021

ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2020/2021

ПЛАН - ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 2020/2021

КРИТЕРИИ ПРИЕМ - 2020/2021

ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2020/2021

Граничен район на 152 ОУ Св. Св. Кирил и Методий е 86-то ОУ "Св. Климент Охридски".

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2020/2021

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПЪРВИ КЛАС - 2020/2021

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ