152 ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Мърчаево, обл. София-град

Прием и обучение

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА

 

В 152 ОУ"Св.св.Кирил и Методий", с.Мърчаево, район Витоша, общ.Столична има 17 свободни места за прием в първи клас за учебната 2021 / 2022 година.

 

ЛИНК КЪМ ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ

 

 

 

 

 

Няма класирани ученици за първи клас за учебната 2020 / 2021 година на трето класиране.

 

 

152 ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

О Б Я В Я В А

14 / четиринадесет / незаети места за трето класиране на ученици за първи клас за учебната 2020 / 2021 година

Подаване на заявления за участие в трето класиране от 19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. вкл. до 12,00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране на 22.06.2020 г. в 18,00 часа.

 

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

 

Класирани ученици за първи клас за учебната 2020 / 2021 година в 152 ОУ- Първо класиране

14 / четиринадесет / незаети места за второ класиране на ученици за първи клас за учебната 2020 / 2021 година

 

Няма класирани ученици за първи клас за учебната 2020 / 2021 година на второ класиране.

 


 

 

 

За най-малките ученици сме осигурили:

 

  • Преподаватели с опит и призвание за работа с деца
  • Напълно отремонтирана материална база
  • Режим с целодневна организация на учебния ден
  • Физкултурен салон и външно спортно игрище сред природата
  • Столово хранене

 

 

 

Приемът на документи ще се извършва по следния начин:


Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 до 21.05.2020 г.
Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път.
Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронна поща murchaevo_152_oy@abv.bg, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

 

Справка за постоянния / настоящия адрес ще се извършва по служебен път от ръководството на 152 ОУ

 

За повече информация посетете тази страница - Информация

За необходими документи посетете тази страница - Необходими документи