152 ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Мърчаево, обл. София-град

Прием и обучение

 
 

 

2024/2025 ГОДИНА

ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2024/2025

ПЛАН - ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА - 2024/2025

ПЛАН - ПРИЕМ ЗАПОВЕД - 2024/2025

 

 

 

2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2023/2024

ПЛАН - ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 2023/2024

ПЛАН - ПРИЕМ ЗАПОВЕД - 2023/2024

 

 

 

2022/2023 ГОДИНА

КАЛЕНДАР ПРИЕМ 2022/2023

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА - 2022/2023

ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023

ПЛАН - ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА - 2022/2023

ПЛАН - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ПГ - 2022/2023

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023

 

 

 


 

 

 

За най-малките ученици сме осигурили:

 

  • Преподаватели с опит и призвание за работа с деца
  • Напълно отремонтирана материална база
  • Режим с целодневна организация на учебния ден
  • Физкултурен салон и външно спортно игрище сред природата
  • Столово хранене

 

 

 

Приемът на документи ще се извършва по следния начин:


Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 до 21.05.2020 г.
Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път.
Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронна поща murchaevo_152_oy@abv.bg, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

 

Справка за постоянния / настоящия адрес ще се извършва по служебен път от ръководството на 152 ОУ

 

За повече информация посетете тази страница - Информация

За необходими документи посетете тази страница - Необходими документи