152 ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Мърчаево, обл. София-град

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че от 1 февруари 2024 г. Министерският съвет прие промени в правилата за пътуване с обществения транспорт, според които децата между 7 и 14 ненавършени години могат да получат безплатни карти за градския транспорт. С тях децата могат да пътуват, както в София, така и в останалите градове от страната.

КАК ДЕТЕТО ДА ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КАРТА?

Родителите трябва да представят:

1. Акт за раждане на детето (може и копие – снимка от телефон, примерно);

2. Документ за адрес на един от родителите на територията на Столична община (лична карта с постоянен адрес или удостоверение от районната администрация за настоящ адрес);

3. Снимка на детето (тя също може да бъде показана от телефон).

 

Картите се издават във всички пунктове на “Център за градска мобилност” ЕАД.

Пълна информация за картите ще намерите ТУК

 

 

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в 7 клас през улебната 2021/2022

 

КАЛЕНДАР ПРИЕМ 2022/2023

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023

152 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" провежда дистанционно обучение чрез платформата Google Classroom, електронни учебници и приложения за текстови съобщения, звукова и видеовръзка.

 

Уважаеми родители,

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен наотговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.


За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

Информация за летни ваканционни дейности – 2020 г.

Родителството в условията на COVID-19

 

 

Класирани ученици за първи клас за учебната 2019/2020 година

19 /деветнадесет/ незаети места за ВТОРО КЛАСИРАНЕ на ученици за първи клас за учебната 2019 / 2020 година

Няма класирани ученици за първи клас за учебната 2019 / 2020 година на второ класиране

19 /деветнадесет/ незаети места за ТРЕТО КЛАСИРАНЕ на ученици за първи клас за учебната 2019 / 2020 година

Няма класирани ученици за първи клас за учебната 2019 / 2020 година на ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

19 / деветнадесет / незаети места след ТРЕТО КЛАСИРАНЕ на ученици за първи клас за учебната 2019 / 2020 година