152 ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Мърчаево, обл. София-град